تبدیل مدارس با فقر بالا به مدارس با عملکرد بالا در ایران

تبدیل مدارس با فقر بالا به مدارس با عملکرد بالا در ایران


معرفی گزارش
علیرغم اینکه مطالعات بسیاری به این نتیجه رسیدند که موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوار مهمترین و موثرترین عامل در دستاورد آموزشی است، اکثر آموزگاران موافقند که همه دانش‌آموزان قدرت یادگیری و کسب نمرات عالی را دارند، اما همیشه این سوال برای مدارس مطرح بوده است که علیرغم تمرکز فقر بالا در مدارس، چطور و تحت چه شرایطی می‌توان به عملکرد بالای تحصیلی رسید؟