ما معتقدیم

کودکان این سرزمین سرمایه‌های واقعی کشور ما هستند.ما معتقدیم کودکان را باید  فارغ از هر ملاحظه دیگری به صورت یکسان نگریست و به لحظه لحظه زندگی آنان احترام گذاشت و بهترین امکانات را برای رشد وشکوفایی آنها فراهم نمود.ما همه از مدیران و کارکنان دولت گرفته تا آحاد مردم ایران باید در بهبود نظام آموزش و پرورش تلاش کنند.ما معتقدیم که مشارکت برای یک نظام بهتر آموزش و پرورش  وظیفه و حق همه ماست.

ویدئو

معرفی کتاب

پادکست

تازه‌های حوزه فقر و نابرابری آموزشی​


حوزه‌های فعالیت​ دبیرخانه

کرونا و فقر آموزشی

حتی پیش از بحران کووید- 19 جهان با بحران جدی یادگیری مواجه بوده، نرخ فقر یادگیری نسبت کودکانی را که تا سن 10 سالگی قادر به خواندن یک متن ساده همراه با درک مطلب آن نیستند را اندازه گیری می کردند و از هر 10 کودک در کشورهای با درآمد کم و متوسط، 6 کودک از فقر یادگیری رنج می برد.....

 

+ بیشتر »

چالش‌های نظام آموزش و پرورش

در مواجهه با چالش‌ها نظام آموزش و پرورش معمولاً فهرستی از مشکلات و مسائل مختل  ارائه می شود. این فهرست آنقدر گسترده است که ذهن را خسته می‌کند. از این رو ناگزیریم طبقه‌بندی از مسائل آموزش و پرورش ارائه داد. مبنای این طبقه‌بندی نظریۀ شکست درهماهنگی در علم اقتصاد است.....

 

+ بیشتر »

سنجش فقر آموزشی

افزایش نرخ سوادآموزی و دسترسی نزدیک به 98 درصدی کودکان به آموزش ابتدایی یکی از دستاوردهای مهم سیستم آموزشی کشور در چند دهه گذشته است. با این وجود و علی‌رغم موفقیت نسبی در دسترسی کودکان به آموزش به‌ویژه در دوران ابتدایی، آنچه امروز به‌عنوان یکی از کانون‌های بحران نظام آموزشی شناخته می‌شود......

 

+بیشتر »

اهداف دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی​

1

اصلاح نظام آموزش و پرورش در جهت تامین منافع بلندمدت دانش‌آموزان

2

ایجاد یک فضا برای گفت‌وگو و انتقال تجربه میان تحول خواهان

3

تقویت ظرفیت سیاست گذاران و نیروهای اجتماعی

همراهان دبیرخانه

معتقدیم؛

نخستین گام برای مقابله با فقر آموزشی مشارکت اجتماعی  است. تحقق این مهم در گرو، همگرایی نظری وعملی فعالان و دغدغه‌مندان در حوزه آموزش و پرورش است. معتقدیم؛ تنها در تعامل این نیروها با یکدیگر است که حقیقت‌ها آشکار، خطاها تصحیح، و منافع گروه‌های مختلف تأمین می‌شود.