نشست‌ها، میزگردها، همایش و بازدیدها

نابرابری، روشنفکران و جامعه ایران
نشست انتقال تجربه با موضوع خیررسانی آگاهانه و اثربخش با عنوان «راستا؛ خیر موثر» برگزار شد
اولین همایش والدین فرزندان آسمانی برگزار شد
نشست علمی راهبردهای پژوهش در فقر و نابرابری آموزشی برگزار شد
مدرسه زمستانه فقر و نابرابری برگزار می‌شود
لزوم انتصاب معلولان در رده های مدیریتی شهرداری
بزرگداشت روز جهانی معلولان در سازمانهای مردم نهاد
مناسب سازی معابر و مبلمان شهری درخواست اصلی معلولان
در شئون آموزش‌وپرورش از یکپارچه‌سازی(فراگیرسازی) آموزش دفاع می‌کنیم
دومین همایش مقابله با فقر و نابرابری آموزشی برگزار شد:فرصت برابر برای همۀ کودکان (قسمت دوم)
دومین همایش مقابله با فقر و نابرابری آموزشی برگزار شد:فرصت برابر برای همۀ کودکان (قسمت اول)
موفقیت در کلیه دروس به میزان یادگیری زبان فارسی بستگی دارد
اکران ویژه فیلم مشق امشب
برنامه‌کارگاه روزنامه نگاری عدالت آموزشی
نشست بودجه آموزش و پرورش برگزار شد