فراتر از مرزهای آموزشی

چگونه مدارس می‌توانند فرزندانمان ما را برای رویارویی با چالش های آینده آماده کنند؟   گلگر مکی، نانسی اشتاینهار ترجمه بدرالزمان پزشکزاد، نشر نی، چاپ نخست، 1402     پیشکش به خاطره‌ی تمامِ مدارسِ ایران سرآغاز فصل اول کتاب با تحلیل افت نمرات ریاضی دانش‌آموزان می‌آغازد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سال ۲۰۰۰ به بعد در قالب...

آیا آموزش میتواند جامعه را تغییر دهد؟

نوشتۀ مایکل اپل (بخش اول) سید حسین موسوی جامعه، یک سامانِ تربیتی است. تقریباً همۀ نهادهای اجتماعی و مصنوعِ ساخته‌شده توسطِ بشر، انسانها را بیش از پیش در یک نظامِ بههنجارسازِ اجتماعی آموزش میدهد. زندگیِ جمعی، قسمی آموزش دادن و آموزش دیدن است. آدمیان میآموزند که چگونه، باید و میتوانند کنار یکدیگر...

با هم خوشبخت می‌شویم

نگاهی به کتاب «استبداد شایستگی» نوشته‌ی مایکل سندل موفقیتِ تحصیلی، دال مرکزی گفتمان بسیاری از خانواده‌های ایرانی است. این موفقیت به‌ویژه از سال‌های پس از جنگ، نه‌تنها نوید برخورداری مالی بهتر در آینده را می‌دهد، بلکه سویه‌های منزلتی روشنی هم دارد. فردِ تحصیل‌کرده، از آنکه تحصیل نکرده یا به هر دلیلی...

مدرسه‌ سوزی؛ آموزش عمومی و حمله به دموکراسی آمریکا

دکتر رضا امیدی( پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی) کتاب «مدرسه‌سوزی؛ آموزش عمومی و حمله به دموکراسی آمریکا» در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است. درک بلک، حقوق‌دانان است و در کتاب حاضر از منظر حقوق عمومی به مسئلۀ آموزش و اهمیت آن در تاریخ تحولات آمریکا پرداخته است. بلک، بناشدن کشور را حول...