معرفی_کتاب

آیا آموزش میتواند جامعه را تغییر دهد؟

نوشتۀ مایکل اپل (بخش اول) سید حسین موسوی جامعه، یک سامانِ تربیتی است. تقریباً همۀ نهادهای اجتماعی و مصنوعِ ساخته‌شده توسطِ بشر، انسانها را بیش از پیش در یک نظامِ بههنجارسازِ اجتماعی آموزش میدهد. زندگیِ جمعی، قسمی آموزش دادن و آموزش دیدن است. آدمیان میآموزند که چگونه، باید و میتوانند کنار...

بیشتر...

با هم خوشبخت می‌شویم

نگاهی به کتاب «استبداد شایستگی» نوشته‌ی مایکل سندل موفقیتِ تحصیلی، دال مرکزی گفتمان بسیاری از خانواده‌های ایرانی است. این موفقیت به‌ویژه از سال‌های پس از جنگ، نه‌تنها نوید برخورداری مالی بهتر در آینده را می‌دهد، بلکه سویه‌های منزلتی روشنی هم دارد. فردِ تحصیل‌کرده، از آنکه تحصیل نکرده یا به هر دلیلی...

بیشتر...

مدرسه‌ سوزی؛ آموزش عمومی و حمله به دموکراسی آمریکا

دکتر رضا امیدی( پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی) کتاب «مدرسه‌سوزی؛ آموزش عمومی و حمله به دموکراسی آمریکا» در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است. درک بلک، حقوق‌دانان است و در کتاب حاضر از منظر حقوق عمومی به مسئلۀ آموزش و اهمیت آن در تاریخ تحولات آمریکا پرداخته است. بلک، بناشدن کشور را حول...

بیشتر...