پادکست

تا امروز

پاکدست « تا امروز» کار مشترک روزنامه پیام ما و دبیرخانه مبارزه با فقر و نابرابری آموزشی تا امروز؛ داستان آنهایی است که در کودکی کار می‌کردند. تا به حال فکر کرده‌اید کودکانی که فال می‌فروشند، زباله‌ جمع می‌کنند، در کوره‌های آجرپزی کار می‌کنند یا در خانه‌ها سبزی پاک می‌کنند، در...

بیشتر...