چندرسانه

تا امروز

پاکدست « تا امروز» کار مشترک روزنامه پیام ما و دبیرخانه مبارزه با فقر و نابرابری آموزشی تا امروز؛ داستان آنهایی است که در کودکی کار می‌کردند. تا به حال فکر کرده‌اید کودکانی که فال می‌فروشند، زباله‌ جمع می‌کنند، در کوره‌های آجرپزی کار می‌کنند یا در خانه‌ها سبزی پاک می‌کنند، در...

بیشتر...

حذف مشکوک در بودجه آموزش و پرورش

https://mashghma.ir/wp-content/uploads/2023/02/حذفیات_مشکوک_در_بودجه_آموزش_و_پرورش_1.m4vحذفیات مشکوک در بودجه آموزش و پرورشتیم اقتصادی دولت، بودجه متفاوتی برای سال ۱۴۰۲ نوشته است. تغییرات بودجه نویسی شامل بودجه آموزش و پرورش هم شده است.بررسی‌های دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی نشان می‌دهد که برخی ردیف‌های بودجه آموزش و پرورش که شامل طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به...

بیشتر...

حرکت با چراغ خاموش: گزارشی از واگذاری مدارس دولتی

https://mashghma.ir/wp-content/uploads/2023/02/تبعات-واگذاری-مدارس-دولتی-1-1.m4v حرکت با چراغ خاموش: گزارشی از واگذاری مدارس دولتیآیا شما هم در اطراف خود مدارسی را دیده‌اید که از دولتی به غیر انتفاعی تبدیل شده‌اند؟بررسی‌ها نشان می‌دهد  تعارض منافع در مدارس دولتی سبب شده تا گاه برخی از مدیران دولتی از ثبت نام دانش‌آموزان در مدارس خودداری کنند، مدارس دولتی...

بیشتر...