گزارش‌های تخصصی و کارشناسی

گزارش تجربه‌های خوب آموزشِ درک مطلب در پنج کشور شرکت‌کننده در آزمون پرلز

این گزارش ترجمۀ فصل پنجم از کتاب «putting PIRLS to use in classrooms across the globe» است که انجمن بین‌المللی ارزیابی موفقیت آموزشی (IEA)؛ برگزارکنندۀ آزمون‌های تیمز و پرلز در سال 2022 منتشر کرده است.

 

تاثیر ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی خانواده بر سواد خواندن

دکتر رضا امیدی پژوهشگر سیاستگذاری رفاه اجتماعی و عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه در این گزارش نگاهی به چهار دوره آزمون پرلز داشته است. امیدی در این گزارش تاکید می کند:« در ایران افت خانواده‌های با وضعیت متوسط در مقایسه با آزمون ۲۰۱۶ بسیار زیاد بوده، و حدود ۵۵ درصد خانواده‌ها به‌لحاظ ویژگی‌های اجتماعی‌اقتصادی حمایت از مطالعه در محیط خانه در وضعیت ضعیف قرار گرفته‌اند».

مروری بر یافته‌های آزمون پرلز ۲۰۲۱

دکتر رضا امیدی پژوهشگر سیاستگذاری رفاه اجتماعی و عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه در این گزارش نگاهی به آخرین نتایج آزمون پرلز داشته است بر اساس این گزارش «حدود ۹۵ درصد دانش‌آموزان ایرانی اظهار کرده‌اند که به‌میزان زیاد یا متوسط به خواندن علاقه دارند و از این نظر دانش‌آموزان ایرانی در رتبۀ ۵ قرار دارند. همچنین حدود ۸۱ درصد دانش‌آموزان ایرانی به‌میزان زیاد یا متوسط روخوانی را برای خود راحت دانسته‌اند (۵۰ درصد زیاد و ۳۱ درصد تاحدی).

معلمان دوره ابتدائی ایران رتبه نخست رضایت شغلی را دارند

گزارش اختصاصی دبیرخانه مبارزه با فقر و نابرابری از گزارش بزرگترین موسسه ارزیابی تطبیقی نظام های آموزشی در جهان:«معلمان دوره ابتدائی ایران بیش از همه کشورهای شرکت کننده با انگیزه و دارای رضایت شغلی هستند».

گزارش آموزش و پرورش در لایحه بودجهٔ ۱۴۰۲ منتشر شد

این گزارش از مجموعه‌ٔ گزارش‌های سیاستی دبیرخانهٔ مقابله با فقر و نابرابری آموزشی است. رضا امیدی و احمد میدری در این گزارش آموزش و پرورش در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۲ از منظر اختصاص اعتبارات و طبقه‌بندی مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

تکرار تجربه‌های شکست‌خورده

این گزارش روایتی از تلاش دولت کوپنی‌سازی مدارس در ایران و از شکست پر تکرار این تجربه در جهان روایت می‌کند

گزارش ویژه: از بین رفتن اطلاعات مهم در بودجه کشور

در گزارش اختصاصی دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری می خوانیم :«بودجه دولت به شدت ناشفاف شده است و ردیابی برنامه و فعالیت های دولت غیرممکن است. طبقه بندی بودجه به گونه ای تغییر کرده است که مجلس و دیوان محاسبات و نهادهای مردمی قادر به نظارت حتی به میزان گذشته نیز نیستند.»

 

یافته‌های مطالعه پرلز ۲۰۱۶؛ آموزش و یادگیری خواندن در سطح ملی و بین‌المللی

در گزارش یافته‌هایی مطالعه پرلز ۲۰۱۶ به قلم نسرین قوامی می‌خوانیم :«در متغیرآماده‌سازی دانش‌آموزان بر اساس برآیند کلی نتایج این مطالعه،  آمادگی دانش‌آموزان ایرانی برای یادگیری خواندن بالاتر از متوسط بین‌المللی بوده است و نگرش به یادگیری (دوست داشتن خواندن و اطمینان از توانایی‌های خود در خواندن) در سطح بالایی ارزیابی شده است. اما در خصوص وضعیت پیش‌آمادگی، دانش‌آموزان ایرانی نسبت به سایر کشورها از آموزش پیش‌دبستانی کم‌تری برخوردار بوده‌اند و توانایی اولیه کم‌تری هنگام شروع دبستان داشته‌اند.»