کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی

کارگاه روزنامه‌نگاری و عدالت آموزشی برگزار می‌شود

این کارگاه با هدف آشنایی خبرنگاره ……..

شرایط حضور در دوره: 

ارسال فرم پیش ثبت‌نام تا تاریخ