فعالیت‌های دبیرخانه

دبیرخانه مبارزه با فقر و نابرابری در شهریور ۱۴۰۱ فعالیت‌های خود را با تمرکز با فقر و نابرابری آموزش آغاز کرد. این دبیرخانه در پایان همایش فقر و نابرابری آموزشی که در ۷ شهریور ۱۴۰۱ برگزار گردید و با هدف پیگیری مطالبات و طرح‌های برآمده از دل هم‌اندیشی خبرگان، فعالان و پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش ایجاد گردید. دبیرخانه در سال دوم از فعالیت‌ خود ورود به دیگر حوز‌ه‌ها از جمله مناسب‌سازی مدارس برای کودکان با نیازهای خاص و …  ورود نموده است.

پروژه ها