گزارش

گزارش آموزش و پرورش در لایحه بودجهٔ ۱۴۰۲ منتشر شد

دومین گزارش از مجموعه ‌گزارش‌های سیاستی دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی به قلم رضا امیدی و احمد میدری منتشر شد گزارش «آموزش و پرورش در لایحه بودجه‌ٔ ۱۴۰۲» منتشر شد. این گزارش از مجموعه‌ٔ گزارش‌های سیاستی دبیرخانهٔ مقابله با فقر و نابرابری آموزشی است. رضا امیدی و احمد میدری...

بیشتر...

چگونه کسب وکارها می‌توانند در بازار فقرا موفق‌تر عمل کنند؟‌

گزارش کارگاه فقرزدایی سودآور کارگاه فقرزدایی سودآور با حضور دکتر احمد میدری معاون سابق رفاه اجتماعی و پروفسور تد لاندن استاد دانشگاه میشیگان و یکی از پیشگامان مدل فقرزدایی سودآور از سوی دبیرخانه فقر و نابرابری آموزشی و اندیشکده حکمرانی شریف برگزار گردید. در متن پیش رو گزارش این نشست...

بیشتر...

گزارش ویژه: از بین رفتن اطلاعات مهم در بودجه کشور

تغییر طبقه بندی بودجه ای با الزام دولت به پیوست عدالت مغایر است. بودجه دولت به شدت ناشفاف شده است و ردیابی برنامه و فعالیت های دولت غیرممکن است. طبقه بندی بودجه به گونه ای تغییر کرده است که مجلس و دیوان محاسبات و نهادهای مردمی قادر به نظارت...

بیشتر...